wkrótce

Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP)

- powstał jako jednolita ogólnokrajowa organizacja w 1948 roku. Tak naprawdę polska kynologia ma o wiele dłuższe tradycje. Dowodzą tego dzieła sztuki, zapisy w dawnych aktach prawnych, wreszcie traktaty teoretyczne i pierwsze organizacje miłośników i hodowców psów. Tuż przed II wojną światową udało się nawet 15 istniejącym wtedy w Polsce klubom powołać Polski Kennel Klub, który na zjeździe FCI w dniu 2 czerwca 1939 roku został przyjęty do Międzynarodowej Organizacji Kynlogicznej. Dzisiaj jest to wielotysięczna organizacja działająca w kilkudziesięciu oddziałach rozsianych po całej Polsce. Cały czas używam terminu kynologia, a nie podałem co to takiego. Psami, ich hodowlą, chowem i użytkowaniem zajmuje się nauka zwana kyologią. Wielu badaczy z różnych dyscyplin nauki wnosi swój wkład do tej dziedziny. Po to, by rozszerzać swoją kynologiczną wiedzę, a także by hodowli nadać organizacyjne i naukowe ramy, hodowcy zrzeszają się w związki, które najczęściej na świecie nazywa się klubami. W naszym kraju taką organizacją jest Związek Kynologiczny w Polsce. Tak więc już wiemy co to kynologia i po co istnieje Związek Kynologiczny, ale nauka, hodowla psów to nie wszystko. Związek organizuje corocznie wiele wystaw. Największe i najwżniejsze to wystawy międzynarodowe organizowane pod patronatem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej – FCI. Jest ich w roku kilkanaście z najbardziej prestiżową w Poznaniu na początku listopada. Kiedyś kończyła ona sezon, teraz kiedy liczba wystaw zbliża się do setki, nie wiadomo kiedy się kończy, a kiedy zaczyna sezon wystawowy. Ciągle jednak wystawa poznańska, jako jedyna, ma prawo przyznawać tryumfującym tam psom tytuły Zwycięzców Polski. O wystawach, tytułach więcej – WYSTAWY.

 

O hodowcach psów rasowych można mieć różne zdanie. Jedni im zazdroszczą, inni twierdzą, że prawdziwy miłośnik psów nie powinien wymagać od czworonoga rodowodu. Hodowcy psów rasowych wybrali sobie po prostu takie hobby – chcą kontynuować wielowiekowe tradycje hodowli określonych typów psów. Należy jednak pamiętać, że przed zakupem psa danej rasy powinniśmy się zapoznać z literaturą na jego temat, porozmawiać z hodowcą, skontaktować się ze związkiem kynologicznym.

Nie powinniśmy kupować psa pod wpływem chwili, nie znając jego cech przynależnych rasie oraz jego psychiki. Pozwoli to uniknąć wielu rozczarowań.

Tak samo jak rodowód, który jest niczym innym jak świadectwem pochodzenia psa, a metryka którą otrzymuje szczenię jest jego dokumentem urodzenia potwierdzającym pochodzenie i przynależność do danej rasy.

Nie dajcie się nabrać – wszystkie szczenięta otrzymują metryki i są wytatuowane. Kupując psa – szczenię z metryką masz pewność, że kupiłeś psa jakiego chciałeś kupić i szczenię to wyrośnie na psa jakiego oczekujesz. Kupując psa bez metryki takiej gwarancji nie masz.

Aby przybliżyć tematykę hodowli psów poniżej podam niektóre zapisy z regulaminu hodowli psów rasowych Związku Kynologicznego w Polsce.

 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 2

Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską.

§ 3

Celem hodowli jest doskonalenie poszczególnych ras psów pod względem cech fizycznych, psychicznych i użytkowych z uwzględnieniem podstawa naukowych.

§ 5

Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany.

...

Przydomek to nic innego jak nazwa hodowli, którą się pisze po lub przed imieniem psa

...

IV. SUKI HODOWLANE

§ 10

 1. Do hodowli dopuszcza się sukę, która spełnia poniższe oraz inne, zatwierdzone przez Zarząd Główny wymogi, stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego regulaminu :
 1. jest zarejestrowana w Związku oraz wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW)
 2. ukończyła 18 miesięcy, z wyjątkiem ras wymienionych w § 10 ust.2
 3. uzyskała, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe lub bardzo dobre, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej.

V. PSY REPRODUKTORY

§ 13

 1. Do kryć dopuszcza się psa, który spełnia poniższe oraz inne, zatwierdzone przez Zarząd Główny wymogi, stanowiące załącznik Nr 10 do niniejszego regulaminu :
 1. jest zarejestrowany w Związku oraz wpisany do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub księgi wstępnej (KW)
 2. ukończył 18 miesięcy
 3. uzyskał, po ukończeniu 15 miesięcy, w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch sędziów, trzy oceny doskonałe, w tym jedną na wystawie międzynarodowej lub klubowej

...

W obu przypadkach Kierownik Sekcji dokonuje wpisu w rodowodzie – SUKA HODOWLANA lub PIES REPRODUKTOR.

...

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI HODOWCY

§ 16

 1. Hodowca ma prawo do :
 1. odchowania wszystkich urodzonych szczeniąt

Wybrałem z regulaminu tylko niektóre pojęcia, aby przybliżyć terminologię, która jest używana na stronie. Z regulaminem w całości można zapoznać się w każdym z Oddziałów Związku Kynologicznego w Polsce, był także opublikowany w czasopiśmie Pies 6 ( 296 ) 2002 wraz z załącznikiem Nr 10 dot. dodatkowych wymogów hodowlanych.
 

Adresy Oddziałów Związku Kynologicznego w Polsce i inne informacje znajdziesz na :

http://www.zkwp.org.pl/